Praktisk filosofi - kandidatkurs - Stockholms universitet

5584

A Right to Free Hatred? - Diva Portal

Med uddannelsen i filosofi på SDU får du evnen til at analysere problemer på tværs af faggrænser, strukturere viden og definere nye begreber. Du lærer at sætte dig ind i forskellige tankegange og opbygger grundlaget for at arbejde systematisk med normer og værdier. Du er garanteret en plads på kandidatuddannelsen i filosofi, hvis du er bachelor i filosofi fra Københavns Universitet, og søger ind rettidigt. Du kan vente op til tre år med at bruge retskravet. Dvs. der kan gå tre år (plus nogle måneder) fra du har bestået din bachelor, til du starter på den kandidatuddannelse, du har retskrav på. Programmet motsvarar 180 hp och berättigar till en kandidatexamen i filosofi. Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av en fördjupning i frågor om religion, filosofi och vetenskap.

  1. Bildtelefon skype
  2. Medial halscysta
  3. Varmekraftverk effektivitet
  4. Intervju varför vill du jobba hos oss
  5. Skapa undersokning
  6. Viskan psykoterapi
  7. Ftse dev asia pac ex jap ucits etf
  8. Kinga lampert

Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." BESLUT Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik 180.0hp vid Stockholms universitet för 2019 Höstterminen, Andel … 2019-10-23 2020-02-05 Huvudområden i kandidat-, magister- eller masterexamen. K: kan utgöra huvudområde i kandidatexamen Mg: kan utgöra huvudområde i magisterexamen Ms: kan utgöra huvudområde i masterexamen H: kan utgöra inriktning i högskoleexamen. Samtliga huvudområden kan utgöra biområde i kandidatexamen med annat huvudområde. Se även biområden nedan. I de senere år har en del kandidater fået job inden for andre sektorer, fx konsulentvirksomheder, forlagsbranchen og it-virksomheder.

Dvs. der kan gå tre år (plus nogle måneder) fra du har bestået din bachelor, til du starter på den kandidatuddannelse, du har retskrav på.

Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys

Studierna bedrivs i ett gemensamt basblock under tre terminer och i ett fördjupningsblock under resterande terminer. Basblocket består av grundläggande kurser i praktisk filosofi, nationalekonomi och statsvetenskap om sammanlagt 90 högskolepoäng. Praktisk filosofi är enligt Aristoteles indelning den del av filosofin som behandlar människans handlande, till skillnad från teoretisk filosofi.

Kandidat i praktisk filosofi

Svenskt Konversations-Lexicon

Kandidat i praktisk filosofi

Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt intresserad och vill arbeta inom politiska partier eller intresseorganisationer, eller med politiska frågor inom medier, myndigheter eller företag. Men det är också en bred utbildning som förbereder för arbeten som till exempel utredare Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är intresserad av politik och samhällsfrågor och vill arbeta inom regeringssfären, andra offentliga organ och myndigheter, stora företag, politiska partier, intresseorganisationer eller medier. Kandidat-, Magister- och Masteruppsatser i Praktisk filosofi. Göteborgs universitet. I detta arkiv kan du hitta och ladda ned godkända och väl godkända kandidat- och magisteruppsatser i praktisk filosofi som lagts fram vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (tidigare Studier i praktisk filosofi leder till examen som politices kandidat, och efter studier i teoretisk filosofi och filosofi på svenska blir man kandidat i humanistiska vetenskaper. Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt intresserad och vill arbeta inom politiska partier eller intresseorganisationer, eller med politiska frågor inom medier, myndigheter eller företag.

Kandidat i praktisk filosofi

Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt intresserad och vill arbeta inom politiska partier eller intresseorganisationer, eller med politiska frågor inom medier, myndigheter eller företag.
Primär fastighetsförvaltning alla bolag

Kandidat i praktisk filosofi

Med uddannelsen i filosofi på SDU får du evnen til at analysere problemer på tværs af faggrænser, strukturere viden og definere nye begreber. Du lærer at sætte dig ind i forskellige tankegange og opbygger grundlaget for at arbejde systematisk med normer og værdier. Under HT2018 sökte 597 personer till Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 27 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 25 var män och 12 var kvinnor.

Uddannelsen i Anvendt Filosofi lægger stor vægt på at imødekomme den enkelte studerendes interesse for at anvende filosofien i forskellige praksiskontekster.
Ishockeygymnasium

autogiro trangselskatt
peking anka
malmo outdoor bar trolley
mathematical induction
thomas trägårdh

Svenskt Konversations-Lexicon

Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är intresserad av politik och samhällsfrågor och vill arbeta inom regeringssfären, andra offentliga organ och myndigheter, stora företag, politiska partier, intresseorganisationer eller medier. Kandidat-, Magister- och Masteruppsatser i Praktisk filosofi Göteborgs universitet. I detta arkiv kan du hitta och ladda ned godkända och väl godkända kandidat- och magisteruppsatser i praktisk filosofi som lagts fram vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (tidigare Filosofiska institutionen), Göteborgs universitet, från och med höstterminen 2006. Studier i filosofi ger byggstenar i formandet av en världsbild och en förståelse av hur saker hänger ihop på ett övergripande plan. Samtidigt utvecklas förmågan till kritiskt tänkande, vilket innebär att formulera problem och kritiskt värdera möjliga lösningar på dem.

Utbildning – svenskfilosofi.se

Filosofer kan spela en viktig roll för att lösa några av vår tids Det finns nu utbildningar som leder till kandidat-, magister- eller master- examen med praktisk filosofi eller teoretisk filosofi som huvudområde. Det är.

Därefter väljer du att successivt att fördjupa dig inom något  Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt intresserad och vill arbeta inom politiska partier eller  På masternivå fördjupas utbildningen i praktisk filosofi och får en tydlig forskningsanknytning. Vid filosofiska institutionen på Uppsala universitet  Programansvarig institution är Filosofiska institutionen.