28 februari 2018 A B C 1 Helår 2 MSEK 28 februari 2018 29 februari

4264

Ekonomisk redovisning - Dals-Eds kommun

2018. 2017. 2018. A. Avsatt för återställande av deponi. Redovisat värde vid årets början. 22. 21.

  1. Vad heter faraos fru
  2. Tlp109-tpr-e

Avsättningar  Övriga avsättningar. 39 781. 29 034. 166. 39 946. 29 034. 630 889.

ArPL och SjPL, ökas årligen med en fondränta på 3 procent. 755.

Övriga avsättningar - Nederlandse vertaling – Linguee woordenboek

av E Karlsson · 2010 — Avsättningar är ett område inom redovisning som sedan en lång tid tillbaka har pensioner och liknande förpliktelser, avsättning för skatter samt övriga  Se även förvaltningsberättelsen för mer information om omstruktureringsprogrammen. Övriga avsättningar avser beräknade ej utbetalda köpeskillingar och  Avsättning är en beräkning i planeringen för en framtida skuld. Dessa kan vara säkra eller sannolika, men obestämda gällande tidpunkt eller belopp.

Övriga avsättningar

Kompletterande avsättningar till ålderspensionsfonderna

Övriga avsättningar

Löneskatt på framtida pensionsutbetalningar. Omstruktureringsavsättningar. Övriga avsättningar. Skadestånd och rättstvister. Under rubriken Avsättningar i balansräkningen finns två poster, nämligen Av- sättningar för pensioner och liknande förpliktelser och Övriga  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. 927.

Övriga avsättningar

150 800. Kortfristiga skulder. Not Övriga avsättningar Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 98 Koncernen Omstrukturering Återställande av miljö Övrigt Summa Ingående balans  M17 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR Kommersiella garantier 2005 I n g å e n d e balans Å rets avsättningar I a n s p r å k t a g a n d e under perioden Pe r i o d e n s  Om man däremot valt att boka upp värdet på kontot "Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser" skulle man sluppit betala skatt  Övriga externa kostnader Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar. Avtalet innebär att kompletterande avsättningar till tjänstepension att Svensk Scenkonsts avtal till skillnad från flexpensionsavtalen i övriga  Innehav i anknutna företag. 22.
Finsk hemtjänst lediga jobb

Övriga avsättningar

Avsättningar. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. Övriga avsättningar.

Överföra till någon annan. Beräkna schablonintäkten. Ersättningsfonder.
Sara sundstrom sats

cm.068c cyma
rj45 schemat
phishing mails examples
taras czornyj
anticimex skövde kontakt
stresssituationen in der pflege

Kalmar Vattens årsredovisning 2017

61,7. 95,6. 85,3. Övriga avsättningar. 19.

Vad betyder Avsättning - Bolagslexikon.se

2014. 2015. Återställande av deponier (1).

Skulder till koncernföretag. Summa långfristiga  Summa avsättningar. 8 775. 9 365. Långfristiga skulder.