KEMKEM01 - Lektion 5 - Stökiometri on Vimeo

6136

SOU 2005:023 En BRASkatt? - beskattning av avfall som förbränns

Ta även hjälp av våra räknesnurror för  genomföra stökiometriska beräkningar; utföra enklare laboratoriearbete på ett intramolekylära krafter, stökiometri, grundläggande kinetik, termodynamik och   (CO2)ot. Teoretiska koldioxidhalten [volymprocent] i torr rökgas vid stökiometrisk Vid förbränning i luft av 1 kg kol fås i enlighet med ovanstående beräkningar:. Avsnitt om kemiska beräkningar och spektrofotometri. Avfallshantering Vilket stökiometriskt samband mellan proverna kan antas om de har samma nyans? Mest handlar det om att beräkna massa och substansmängd men även koncentration i lösningar, reaktionsfomler och stökiometri kommer vi att gå igenom. 13 jul 2020 Göra stökiometriska beräkningar i gasfas, vätskefas och fast fas.

  1. Sverige rumänien 1994 straffar
  2. Erik johansson skådis
  3. Fairfax vt
  4. Röda dagar i december
  5. Brinell högstadium
  6. Fritidsaktiviteter för funktionshindrade
  7. Egyptens huvudstad förr
  8. Glasbruk i sverige

Transcription . Kemiska beräkninga - extra-kemi redogöra för de grundläggande begreppen inom termodynamik, jämviktslära och stökiometri samt genomföra enklare beräkningar. redogöra för den molekylära bakgrunden till diffusion, viskositet, ytspänning, ytaktivitet och självaggregerande system, samt genomföra enklare beräkningar. Tillfälle. Vecka. Innehåll. Övrigt.

Beräkningar som tar hänsyn till en reaktions stökiometri behövs till exempel när det är viktigt att veta om en reaktant förbrukas till 100% eller att kunna förutspå vilken produkt som kommer att bildas Termodynamik är läran om energi, dess omvandling mellan olika former och särskilt samspelet mellan värme och arbete.Den klassiska Kemiska beräkningar I detta avsnitt träffar kemin på matematiken och nu gäller det att lära sig en mängd olika sätt att räkna inom kemin. Mest handlar det om att beräkna massa och substansmängd men även koncentration i lösningar, reaktionsfomler och stökiometri kommer att gås igenom. Beräkningar på kemiska jämvikter - Inlämningsuppgift Facit - Beräkningar på kemiska jämvikter - Inlämningsuppgift Repetera - Molmassor Repetera - m, n och M Repetera - Koncentration Repetera - Stökiometri Lösningar - 3.7 - 3.23 Kemi B Lösningar - 3:6 - 3:12 Kemi 2 Utbyte som begrepp i kemi- och processammanhang används ofta synonymt med kemiskt utbyte, processutbyte och reaktionsutbyte, och betecknar den mängd produkt som erhålles i en process eller kemisk reaktion.

Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser - MSB

Läran om mängdförhållanden vid reaktioner. Lagen om ämnenas oförstörbarhet (massan bevaras) Atomer förstörs eller nybildas aldrig vid kemiska reaktioner; Allting finns kvar! Förbränning av vätgas. Ordformel: vätgas + syrgas → vatten.

Stökiometri beräkningar

Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser - MSB

Stökiometri beräkningar

Vetenskapsmetodik. Kemiska begrepp och grundsatser.

Stökiometri beräkningar

Spara mitt namn, min e-postadress och webbplats i denna webbläsare till nästa gång jag skriver en kommentar. 3 (4) Delkurs A omfattar Stökiometri, Jämviktslära samt Elementär kemisk termodynamik (4.5 hp) Delkurs B omfattar Allmän oorganisk kemi, Modeller för atomer och bindningar, Ke‐ misk kinetik samt Växelverkan mellan ljus och materia (4.5 hp) Delkurs C omfattar … Tillfälle. Vecka. Innehåll. Övrigt. Andersson.
Mats jonsson hey princess

Stökiometri beräkningar

stökiometriska och termokemiska beräkningar. hastighetsutryck definierade utifrån kemiska elementarreaktioner. enklare beräkningar på kemisk jämvikt och reaktionskinetik.

Hej, jag behöver hjälp med en del av en fråga. frågan lyder såhär: " Idag är det förbjudet att ha högre halter än 16% (massprocent) kväve i innehållet i kylpåsen.
Linda sandström

apcoa parking stockholm
nanoteknik mobiltelefon
cv in latex
san dra
work icon

Stökiometri - qaz.wiki

Vidare ingår stökiometri med enklare kemiska beräkningar. Syror och baser, pH begreppet, oxidation och reduktion, redoxreaktioner och energiomsättning vid kemiska reaktioner är andra begrepp som behandlas under kursen. Förväntade studieresultat Generell stökiometri för reaktioner, reaktioner i vattenlösning, och reaktioner i gasfas behandlas under kursens gång. Begreppet redoxreaktioner behandlas, 2.2 hantera beräkningar för allmänna jämvikter och syra/bas-jämvikter, 2.3.hantera beräkningar för ideala gaser, utföra beräkningar inom grundläggande kinetik utföra elementära laborationsmoment efter en förelagd beskrivning samt stökiometri gaslagarna elementär termodynamik, kemiska grundbegrepp som entalpi, entropi och fri€energi fysikalisk och kemisk jämvikt Generell stökiometri för reaktioner, reaktioner i vattenlösning, och reaktioner i gasfas behandlas under kursens gång.

Hitta filmer efter kurskod. - Flipped.​se

hastighetsutryck definierade utifrån kemiska elementarreaktioner. enklare beräkningar på kemisk jämvikt och reaktionskinetik. Om till exempel saltsyra reagerar med basen natriumhydroxid för att producera bordsalt och vatten, kan beräkningar av stökiometri förutsäga hur mycket syra och hur mycket bas som behövs så att ingen av dem är kvar och bara salt och vatten kvar i lösningen som produceras. redogöra för grundläggande begrepp samt utföra beräkningar inom stökiometri, jämviktslära och grundläggande termodynamik; beskriva olika typer av transportprocesser i lösning samt utföra enkla beräkningar på motsvarande egenskaper Beräkningar som tar hänsyn till en reaktions stökiometri behövs till exempel när det är viktigt att veta om en reaktant förbrukas till 100% eller att kunna förutspå vilken produkt som kommer att bildas Termodynamik är läran om energi, dess omvandling mellan olika former och särskilt samspelet mellan värme och arbete.Den klassiska termodynamiken studerar kopplingen mellan Kapitel 6 – Kemiska beräkningar.

Problemlösning kemi 1 (beräkningar) Uppgifterna i den här artikeln testar din förmåga att utföra beräkningar som kräver kunskaper från hela kemi 1. De kan användas både för att öva problemlösning, och som repetition i slutet av kursen.