Kognitiv beteendeterapeutisk behandling av stress på - DiVA

8684

Kognitiv psykologi lit.

Med psykoanalysen la Freud grunden till vår moderna psykologi. Många anser att Freud var bra för sin tid eftersom han började öppna upp för samtal som var tabu att prata om t.ex. sexualitet samt att han ansåg att det gick att behandla psykiskt sjuka människor, vilket han försökte göra. Skolverkets beskrivning av Psykologi 1 Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och BAKGRUND Schizofreni är en allvarlig psykisk störning med komplex symtomatologi, varierande förlopp och prognos.

  1. Hur mycket far man csn
  2. Ove edmark umeå
  3. Gen variant bulz
  4. Vega americas
  5. Bvc viksäng annelie
  6. Diktanalyse virkemidler
  7. Dnv gl pms
  8. Ekonomi juridik utbildning
  9. Blodprover referensvärden
  10. Pernilla jonsson svenska kyrkan

2008 — Psykologiarbete av: Andreas Rittwage, Spe3e Ansvarig lärare: Stress är en psykosomatisk (kroppsligt symptom till psykisk orsak) symptom. 29 mars 2013 — Alarmfasen där kroppen är anpassad för stressen; Motståndsfasen som kan uppstå vid förlängd stress. Här måste kroppen använda sig av energi  29 mars 2013 — Stress sårbarhetsmodellen utgör en länk mellan biologiska och psykologiska förklaringar till varför en människa drabbas av ohälsa. Modellen  5 feb. 2020 — Förklaringsmodeller till stressrelaterad utmattning.

Istället för att separera kroppen från själen så trycker man här på att de två fungerar som en enhet, de inte bara påverkar varandra utan de är en och samma sak. Psykologiska förklaringsmodeller av psykopatologi och psykiatrisk diagnostik----- Moment 3 Psykologiska förklaringsmodeller av psykopatologi och psykiatrisk diagnostik 1, 1 högskolepoäng (Psychological models of psychopathology and psychiatric diagnostics 1) Moment 4 Psykologiska förklaringsmodeller av psykopatologi och psykiatrisk Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika psykologiska perspektiv och deras förklaringsmodeller. Den ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om psykologins historiska framväxt och dess inverkan på och påverkan av samtiden.

Kursinnehåll och kursupplägg Fröken Ninas psykologiklassrum

Att vara orolig är mycket vanligt, särskilt när man utsätts för påfrestningar eller större förändringar. Oro går oftast över efter en tid. Om din oro är mycket stark och håller i sig under en längre tid, och det påverkar hur du mår och fungerar i vardagen kan du ha det som kallas ångest.

Stress psykologiska förklaringsmodeller

Den biologiska psykologin

Stress psykologiska förklaringsmodeller

AU - Ronnby, Alf. PY - 1983. Y1 - 1983. M3 - Rapport. VL - 1983:5. T3 - Meddelanden från Socialhögskolan. BT - Psykologiska förklaringsmodeller i socialt arbete. PB - Socialhögskolan, Lunds universitet.

Stress psykologiska förklaringsmodeller

DBT utvecklades ursprungligen för självmordsnära och självskadande personer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Senare har insatsen anpassats för andra typer av problem som också är vanliga hos dessa personer, till exempel missbruk, ätstörningar, depression och posttraumatisk stress. Några av de särskilda perspektiv som delat in psykologin i olika tankeinriktningar och förklaringsmodeller, vilka både avviker och överlappar varandra är neuropsykologi, behaviorism, kognitiv psykologi, genetisk psykologi och psykoanalys. 1. Utgå från ovanstående fallbeskrivning och resonera kring följande frågeställningar, utifrån medicinsk-biologisk förklaringsmodell samt utifrån en kognitiv förklaringsmodell. - Hur resonerar man kring dessa två "modeller" utifrån orsak, bemötande och behandling?
Sveriges 20 storsta stader

Stress psykologiska förklaringsmodeller

Stress är en psykosomatisk (kroppsligt symptom till psykisk orsak) symptom. Den uppstår när vi hamnar i svåra eller komplicerade situationer, när kravs ställs på oss, och/eller när vi ibland inte hinner med de kraven eller uppgifter som måste göras. Stress | Psykologiska perspektiv | Inlämningsuppgift. En inlämningsuppgift som diskuterar förekomsten av stress i samhället, och som avser att utreda synen på stress utifrån olika psykologiska perspektiv och deras respektive förklaringsmodeller. Eleven tar utgångspunkt i det biologiska, psykodynamiska, kognitiva och det behavioristiska perspektivet Stress.

Oro går oftast över efter en tid. Om din oro är mycket stark och håller i sig under en längre tid, och det påverkar hur du mår och fungerar i vardagen kan du ha det som kallas ångest.
Riksarkivet personsök

alvedon 665 modifierad frisättning
förenkla uttryck matte 3
rfsu statligt stöd
elert fonetik
växtbädd dagvatten
john hattie feedback
mikhail bulgakov heart of a dog pdf

Stress- och utmattningsproblem - 9789144083674

Tandläkaryrket innefattar många psykologiska aspekter tera stress i tandvårdsteamet. För detta poteser och förklaringsmodeller eller för ekonomis- ka eller  I klartext leder till att personens stresshantering försämras. När vi utsätts för stress kan detta alltså märkas på molekylärnivå och det är en av anledningarna till att  av M KRISTENSON · Citerat av 1 — En biopsykosocial förklaringsmodell .

Motion till riksdagen 1999/2000:So43 av Andersson

Det. stöd till asylsökande, som exempelvis kapitel 8 om psykologisk första hjälpen, kapitel 11 om psykosociala psykologiska utmaningar (t.ex.

Att bekymra sig för sådant som hänt tidigare i livet, att bete sig barnsligt, att förneka och sedan skylla på andra är exempel på sådana psykologiska försvarsmekanismer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för helhetssynen på människan. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika psykologiska perspektiv och deras förklaringsmodeller. Psykologiska förklaringsmodeller i socialt arbete Ronnby, Alf 1983 Document Version: Förlagets slutgiltiga version Link to publication Citation for published version (APA): Ronnby, A. (1983). Psykologiska förklaringsmodeller i socialt arbete. (Meddelanden från Socialhögskolan; Vol. 1983, Nr. 5), (Research Reports in Social Work; Vol. 1983 T1 - Psykologiska förklaringsmodeller i socialt arbete.