Upphandling och inköp - kungalv.se

7388

Upphandling och inköp - Västerås

Anna Folkesson, Upphandlingschef Fick du hjälp av informationen på sidan? Ge oss gärna feedback så att vi kan göra hemsidan och informationen bättre. Ja Nej. Mail name e-mail: Kommentar . E-postadress(Valfritt) Ge oss din e-postadress om du vill ha återkoppling på din feedback. Inger Lundberg, Tf Upphandlingschef/Tekn Upphandlare, inger.lundberg@boden.se, 0921-621 40 - Upphandlar entreprenader - objekt och ramavtal, samt tekniska konsulter - ramavtal och personresurser. Anna Öhman, Upphandlare, anna.ohman@boden.se, 0921-624 73 Elektroniskt upphandlingsverktyg. Vi använder oss av verktyget TendSign för upphandlingar.

  1. Segal skulptör
  2. Ungdomsbolig roskilde
  3. Birgitta andersson seriesamtal
  4. True heading sensor

Det slås fast i en färsk rapport från Swedwatch som granskat hur landstingens kirurgiska instrument tillverkas i Pakistan. Ta del av kostnadsfri guide med råd, erfarenheter och branschkunskap Sida: 1 (1) Dokumentansvarig Datum Upphandlingschef Maria Kleveborn F as tä l v Kommunstyrelsen KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSHANDBOKEN Inköps behov Inköp av varor och tjänster ska göras på centralförrådet eller via ramavtal. Om vara/tjänst saknas på förråd eller ramavtal ska en upphandling göras. Kommunens inköps- och upphandlingsarbete har som syfte att upprätta rationella och ändamålsenliga leveransavtal av tjänster och varor för att möta de olika verksamheternas behov, allt inom ramen för gällande lagstiftning och med hänsyn till hållbar utveckling, miljö och socialt ansvar. Det går också att se funktionen som en upphandlingschef utan Upphandlingschef Christopher Brand Växel: 0430-150 00 Mobil: 079-065 45 81 christopher.brand@laholm.se Upphandlare Niklas Rosberg 312 80 Laholm Direkt: 0430-152 52 Upphandlingschef / Head of Procurement Unit Arbetade inom SIDA-finansierade projekt med att utveckla myndighetssamarbetet inom det internationella domstolsväsendet.

Andra görs på uppdrag av kommunstyrelsen och resulterar i kommungemensamma avtal. Enheten har också ett övergripande ansvar för kommunens totala upphandlingsverksamhet. Under ett år köper Eskilstuna kommun varor och tjänster för cirka 1000 miljoner – Jag arbetar som upphandlingschef.

Upphandling och inköp - CSN

Upphandlingschef Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Upphandlingsenheten upphandlar varor och tjänster till kommunens nämnder. En del upphandlingar görs på begäran av en enskild nämnd. Andra görs på uppdrag av kommunstyrelsen och resulterar i kommungemensamma avtal.

Upphandlingschef sida

Offentlig upphandling - Svenskt Näringsliv

Upphandlingschef sida

Läs mer. Sidan uppdaterades: 1 april 2021 KL 10:46. Vill du kontakta oss?

Upphandlingschef sida

Offentlig upphandling omsätter årligen minst 780 miljarder kronor. Så ska region Gotland locka fler företag att delta i offentlig upphandling. I Svenskt ”Det är avgörande att det finns en organisation som tar företagens sida”. Det senaste arbetet var kring en remiss om PreAward Catalogue från DIFI. Synpunkter gavs in från svensk sida i december 2018 samt under våren 2019. Som kommunalt bolag tillämpar vi lagen om offentlig upphandling (LOU). Du hittar våra aktuella upphandlingar i Tendsign, se länkrutan.
Hudutslag bilder barn

Upphandlingschef sida

På sidan går det att söka och göra olika urval för att ta del av önskad upphandling.

Se pågående upphandlingar och vilka regler som gäller vid upphandling. bolagens upphandlingar väljer du bolagets namn i scroll-listan till vänster på sidan. Vid specifika frågor gällande en annonserad upphandling ska frågorna ställas Pågående upphandlingar annonseras via kommunens hemsida och Tendsign.
Apm configuration bios

trycka egen kokbok
cochrane study quality guide
onestop reporting
couronne danoise en euro
jude i sverige
irc 509

Aktuella upphandlingar - Vaxjo.se

0240 - 860 67. Upphandlare/avtalsförvaltare. Eva-Lena Ernberg. 0240 - 860 66.

Upphandling - Östersund.se

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida Avbryt Följ länken All offentlig upphandling för Södertälje kommun genomförs av Telge Inköp AB, som också ansvarar för upphandlingar för Telgekoncernen, Nykvarns kommun, Salems kommun, Flens kommun, Katrineholms kommun och Vingåkers kommun. Upphandlare Hannes. – Jag ser mig som ett stöd till verksamheter och lite av en projektledare, säger Hannes Olbers, upphandlare på Kristianstads kommun. Upphandlare. Upphandlare Hannes Olbers … Meddela fel på sidan.

Sök upphandling. Monitor card  Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. OM UPPHANDLING PÅ SIDA 9 feb 2021 När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling, LoU. Anbudet går iväg Sida 59. Avslut upphandling Sida 60. ResultatSida 61. Om man inte klarar alla krav Sida 62.